MANNTECH D?? Cephe Temzileme Sistemleri;

Manntech 1999 y?l?nda, Mannesmann Grubu, taraf?ndan sat?n al?nm??t?r. 31.000 ?al??an? ile bina d?? cephe temizlik sistemleri ile ilgili geni? bir ?r?n yelpazesi sunmaktad?r. Manntech bina d?? cephe temizlik sistemleri ??z?mleri; binalar?n yap?s? ve y?ksekli?i, cephe stabilizasyonu, (ya da eksikli?i) ?at? eri?imi, yerel standartlar, montaj sistemleri, lojistik gibi ihtiya? ve gereksinimler do?rultusunda geli?tirilmi?tir.


Type 1.1 Series
Type 1.2 Series
Type 1.3 Series

Type 4.1 Series
Type 4.2 Series
Type 4.3 Series

Type 6.1 Series
Type 6.2 Series
Type 6.3 Series
Type 6.4 Series